Käytönjohtaja-, kunnossapito- ja huoltopalvelut

Ounasvirta Oy tarjoaa sivutoimista käytönjohtaja sekä kunnossapito- ja huoltopalveluita perustuen uusimpiin sähkölaitteistoja koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä Turvatekniikan keskuksen säädöksiin ja määräyksiin.

Tietoa sähkölaitteiston haltijan velvollisuuksista

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja kun:

  • sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (≤ 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa on itsessään on suurjännite
  • sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Toteutus

Suoritamme kohteeseen aina sovitusti joko vuosi- tai puolivuosittaistarkastuksen, jonka perusteella laaditaan selkeä toimenpideluettelo tarvittaville huolloille, asentajamme suorittavat aikataulutetut huollot silloin, kun se asiakkaalle parhaiten sopii.

Vaihtoehdot

Valittavina olevat huolto- ja kunnossapito vaihtoehdot:

  • Käytönjohtajapalvelu
  • Sähkölaitteistojen vuosihuolto- ja kunnossapitopalvelu
  • Paloilmoittimien vuosihuoltopalvelu